First of all, this article is the beginning of a series which fundamental testing strategies and contains lots of java testing topics.

Firstly, we need to describe unit keyword. Unit is the smallest structure in software, it is also called function/method, all of this production code contains the business logic.

Garbage Collection is a mechanism provided by Java Virtual Machine. All garbage collection algorithms run/process in the background. We will take a look at one of those algorithms bellow.

Why is there garbage collector and what is it doing on JVM?

First of all, developers who wrote C or C++ in the past may remember malloc and free functions. malloc function provides…

Config Server Infrastructure

Bu konuyla birlikte aslında iki yazıdan oluşan bir seri düşündüm; ilkinde yani bu yazıda, config server nedir? neden ihtiyaç duyulur? ve beraberinde ise projeyi dockerize hale getirip, Spring ile implementasyonundan bahsedip bir sonraki yazıda Gitlab’de CI/CD Pipeline ile birlikte AWS’ye deploy kısmına değineceğim. Merak edenler için amazon kısmındaki stack şu…

Veri Madenciliği alanında Birliktelik Kuralları Yönetimi(Association Rule Mining) konusu altında yer alan ve sıkça kullanılan apriori algoritmasının ismi, tümdengelim ile edinilen anlamına gelir; tam türkçesi önsel (bilgi) “prior” anlamına gelmektedir. Bir veri kümesini adım adım keşfetmeye ve veri kümesi içerisinde bulunan verilerin birliktelik kurallarını incelemeye yarayan bu algoritmayı yakından tanıyalım.

Düşünün bir yazılım takımınız var ve bir projeye başladınız. Projeyi modüllere ayırdınız ve her kişiye ilgili görevi atandı. Takım halinde çalışabilmeniz için bir yönetim aracı gerekli ve bir kitabın baskıları gibi bir baskı da hata çıktığı zaman hemen versiyonu değiştirip eski haline getirmeniz lazım. Burada imdadınıza (birçok iş ilanında da…

Firebase modül serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazıda sizlere Firebase’in gözde modülü olan ve ilk çıktığı zamanlardan beri büyük ilgi gören bölümünden bahsedeceğim.

Firebase’in modülleri bazı seviyelere kadar ücretsiz buradan modül fiyatlandırmalarına bakabilirsiniz.

Neden mi Realtime Database ?

Şöyle düşünelim bir mimari tasarlıyorsunuz ve birçok client bulunmakta. Mobil …

Tasarım desenlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. diğer tasarım deseni yazılarımı buradan bulabilirsiniz. Ayrıca sizlerde tasarım deseni yazıları (okuduğunuz ya da yazdığınız) ekleyerek projeye katkıda bulunabilirsiniz. Peki gelelim konumuza Factory(Fabrika) tasarım deseni nedir ? Nelerde kullanılır ? bu ve benzeri sorulara cevap aramaya çalışıp bir örnek ile desteklemeyi düşünüyorum.

Factory (Fabrika)…

Yusuf Çakal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store